Bizi arayın : 0506 801 23 68 / Gaziantep

İşaret Dili Nedir ?

İşitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurmak amacıyla geliştirdikleri parmak, el, yüz ve beden hareketlerinden oluşan görsel bir dildir. İşaret dili, yalnızca işitme engellilerin kendi aralarında değil işitme ve konuşma yeteneğine sahip insanlarla da iletişim kurmada yararlandıkları bir iletişim aracıdır.

İşitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurmak amacıyla geliştirdikleri parmak, el, yüz ve beden hareketlerinden oluşan görsel bir dildir. İşaret dili, yalnızca işitme engellilerin kendi aralarında değil işitme ve konuşma yeteneğine sahip insanlarla da iletişim kurmada yararlandıkları bir iletişim aracıdır.

Her dilde olduğu gibi işaret dillerinin de kendine özgü ve bilimsel olarak belirlenmiş bazı ana özellikleri şunlardır;

İşaret dilleri de sözlü diller gibi bir gramer yapısına sahiptir. Sanılanın aksine sözlü dillerden daha basit bir yapıda değillerdir.
Her ülkenin kendi işaret dili vardır . Örneğin Amerika’da kullanılan işaret dili (ASL) ile Türkiye’de kullanılan işaret dili (TİD) birbirlerine benzemezler. Bu iki dil, İngilizce ile Türkçe kadar birbirlerinden farklıdır.
Bir işaret dili çevrede kullanılan sözlü dilden etkilense de, farklı bir gramer yapısına sahiptir. Yani Türkçe ile Türk İşaret Dili(TİD) arasında mutlaka bir benzerlik olması gerekmez.